Podjetje

Aktualno

Avgusta leta 1968 je bilo v Gozdnem gospodarstvu, reklo se mu je delovna skupnost Gozdnega gospodarstva, zaposlenih 1005 ljudi, ki so živeli v štirih takratnih koroških občinah (Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd in Radlje). Delovišče zaposlenih,torej gozdovi, razprostirajoči se po celi Koroški, seveda ni bilo v enem samem kraju ali v kakšni skupni zgradbi, kot so na primer tovarne ali rudniki, kar je pomenilo, da se med sabo niso niti poznali. Posledično sta šepali medsebojno obveščanje in poznavanje poslovanja podjetja, zato so se upravljavci podjetja odločili za izdajanje mesečnega glasila, s katerim so obveščali člane delovne skupnosti in jih povezovali.

Praznujemo abrahama
 Na Koroškem je po zadnji oceni poškodovanih približno 250.000 m3 drevja.
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

GG INPO

Podjetje GG-INPO, d. o. o., je hčerinska družba v stoodstotni lasti Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec in ima status invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so primarna predelava listavcev, izdelava palet in projektiranje. Žaganje lesa listavcev s tračno tehnologijo in izdelava pohištvenih elementov sta primarni razvojni dejavnosti družbe. Posodobitev tehnologije žaganja in povečanje ponudbe umetno posušenih pohištvenih elementov sta naslednja razvojna koraka družbe.
 

Dejavnosti podjetja se nanašajo na naslednja področja:

Projektiranje in inženiring:

 • projektiranje nizkih gradenj (ceste, parkirišča, kanalizacijski sistemi, vodovodi) in zunanjih ureditev,
 • celotni inženiring za manjše komplekse,
 • izdelava celotne projektne dokumentacije.

Razrez lesa in decimiranje:

 • razrez lesa listavcev za lastne potrebe in uslužnostni razrez lesa,
 • decimiranje in izdelava elementov za pohištveno industrijo.

Proizvodnja embalaže:

 • izdelava težke embalaže v obliki kontejnerskih zabojnikov za strojno industrijo kot glavni proizvod,
 • izdelava vseh vrst lesene embalaže in embalažnih elementov,
 • palete in drugi leseni zaboji.

Storitve:

 • nakup in prodaja hlodovine listavcev,
 • opravljanje vseh vrst gozdarskih del,
 • prodaja drv.

 

Osebna izkaznica podjetja

Firma: GG-INPO, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.
Firma skrajšano: GG-INPO, d. o. o.
Sedež: Spodnja Vižinga 70, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: +386 (0)2 88 39 493
Telefaks: +386 (0)2 88 42 684
Spletni naslov: www.gg-sg.si
Elektronski naslov: jure.cas@gg-sg.si
Matična številka: 5942918
Davčna številka: SI57526672

Transakcijski računi:

 • 02470-0017295321 odprt pri NLB, d. d.
 • 33000-0000902382 odprt pri HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d.

Šifra dejavnosti: 02.010 Gozdarstvo in gozdarske storitve
Osnovne dejavnosti: gozdarstvo, lesna predelava, odkup lesa, projektiranje in nadzor
Št. vpisa v sodni register: 1/09534/00 pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, sklep Srg 2001/00020
Osnovni kapital družbe: 11.045,00 EUR
Direktor:  Jure ČAS, univ. dipl. inž. gozdarstva


Kontakt

[Naslov]
Direktor
Jure ČAS,
univ. dipl. inž. gozd.
Telefon:+ 386 (0)2 88 39 493

Aktualno