Podjetje

Aktualno

Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
Na Koroškem je po zadnji oceni poškodovanih približno 250.000 m3 drevja.

Zaposlitev

Naš skupni imenovalec in cilj je, da si nenehno prizadevamo izboljševati in nadgrajevati poslovanje. Zavedamo se, da je ključ za doseganje tega cilja v ljudeh. Ti so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev.

Ker so danes spremembe na trgu vedno hitrejše, to od organizacije zahteva tudi večjo fleksibilnost in sposobnost predvidevanja ter hitrega in ustreznega odzivanja na spremembe. Pri tem se zavedamo, da so ključnega pomena v organizacijah zaposleni, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami. Zavedamo se, da so samo ljudje sposobni nenehnega učenja in razvijanja ter prilagajanja spremembam v okolju. V podjetju smo usmerjeni k primernemu zaposlovanju in razvijanju ljudi; razvoj zaposlenih je eden ključnih procesov, ki služi uresničevanju vizije in ciljev naše družbe v nenehno spreminjajočem se okolju.

Trenutno stanje zaposlenih v Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec skupaj z vsemi povezanimi družbami je 129 ljudi (november 2016). Izobrazbena struktura se iz leta v leto izboljšuje, saj je organizacija naklonjena željam zaposlenih po dodatnem izobraževanju ter usposabljanju, tako na področju ožje specializacije za konkretno delovno mesto kot tudi širše za pridobivanje znanj na področju osebne rasti in nadgradnje. Starostna struktura zaposlenih, zlasti proizvodnih delavcev, je nekoliko manj ugodna, na trgu delovne sile pa primanjkuje mladih usposobljenih kadrov za delo v gozdu.

Prosta delovna mesta:

ZAPOSLIMO DVE OSEBI: ROBILNIČARJA IN STROJNEGA VZDRŽEVALCA

Ste marljiva, vestna in delovna oseba, ki želi delati v skupini in v podjetju s tradicijo?

Naše podjetje GG Slovenj Gradec, d. d., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, ki se primarno ukvarja s predelavo in razrezom lesa, želi/išče v svoji ekipi na PE žaga novega sodelavca, zato medse vabimo

ROBILNIČARJA IN STROJNEGA VZDRŽEVALCA

Iščemo osebe, sodelavce, ki:
- so motivirani in angažirani
- so delavni in zanesljivi
- jih veseli delo v delovni skupini

 

ROBILNIČAR: 
-zahtevna dela na žagi
- delo na večlistni krožni žagi
- razrez in sortiranje žagarskih produktov (deske, plohi, letve …)
- skrb za količinski izkoristek
- skrb za urejeno delovno okolje in strojno opremo

Pričakujemo:
- delovne izkušnje
- osebo z dobro fizično kondicijo

Trajanje zaposlitve:
- poskusno delo 1 mesec z možnostjo zaposlitve za nedoločen delovni čas

 

STROJNI VZDRŽEVALEC: 
- izvajanje preventivnih vzdrževalnih del
- samostojno izvajanje večjih vzdrževalnih del
- vzdrževanje in menjava rezilnih orodij
- spremljanje stanja strojev in poročanje vodji vzdrževanja
- druga dela po navodilih nadrejenega

Pričakujemo:
- osebo z zaključeno poklicno izobrazbo strojne ali elektro smeri
- osebo z osnovnim poznavanjem pnevmatik in hidravlik

Trajanje zaposlitve:
- poskusno delo 3 mesece
z možnostjo zaposlitve za nedoločen delovni čas

 

Če vidite svoj potencial v našem podjetju, katerega predstavitev si lahko podrobneje ogledate na naši spletni strani (www.gg-sg.si), in vam je predstavljen način dela pisan na kožo, potem se nam s prošnjo in priloženim življenjepisom oglasite po elektronski pošti (alja.zorman@gg-sg.si) ali na naš naslov. 

Rok prijave: 15. 2. 2019 (robilničar)
Rok prijave: 28. 2. 2019 (vzdrževalec, (marjeta.krizovnik@gg-sg.si)

 

Prosimo, da se prijavite zares tisti, ki vas delo zelo zanima in bi ga opravljali s strastjo in z veseljem, saj s tem prihranimo svoj in naš dragoceni čas.

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor na sedež podjetja.

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d.

Slovenj Gradec, 30. 1. 2019

 ________________________________________________________________________

Če v tem trenutku ne najdete ustrezne ponudbe, a ste začutili, da bi lahko s svojimi potenciali prispevali k naši skupni rasti, če si želite z nami sodelovati v okviru posameznih projektov in so vam naše vrednote blizu, vas prijazno vabimo, da nam pošljite svoj življenjepis (CV) oziroma svojo kratko predstavitev.


 

Kontakt

[Naslov]
Vodja kadrov
Alja Zorman,
dipl. inž. gozd.
Telefon:+ 386 (0)2 88 39 491

Aktualno